V ÄLKOMMEN TILL CERTIFIERADE SAFFRAN DISTRIBUTÖR

swedish English

SAFFRANS KVALITETKLASSER 

Här följer Pars Saffrons kvalitetsklasser för saffran


Sargol Saffran

 
 

Pushali Saffran

 

Rio Saffran

 
 

 DASTEH Saffran

 

Sargol (S): Coupé

Det iranska saffran av den högsta kvaliteten är känt som “Sargol”. I Spanien används beteckningen “Coupé”. Det innehåller enbart de röda märkesflikarna från saffranskrokusens pistiller och har därför en exklusiv arom, smak och färg. I kvaliteten Sargol separeras de röda märkesflikarna från stiftet före torkningsprocessen. Detta gör att saffranet behåller sin klara, röda färg och resulterar i en färgstyrka mellan 220 och 260.
Sargol är tillgängligt i tre olika kvaliteter: Sargol (Negin), Sargol (S1) och Sargol (S2).

Sargol (Negin):

I den här kvalitetsklassen är märkesflikarna starka och helt fria från stift. Märkesflikarna är därför korta med en färgstyrka på 260 USP eller högre. Detta är den bästa saffran som finns att tillgå.

Sargol (S1):

I den här kvalitetsklassen är märkesflikarna inte lika starka som hos saffran av kvalitet Negin. Märkesflikarna är även här kortklippta med väldigt litet eller ingen av stiften kvar. Den genomsnittliga färgstyrkan är högre än 240 USP.

Sargol (S2):

I den här kvalitetsklassen är kvalitén lägre än Sargol S1 och pistillerna kan vara sönderdelade. Märkesflikarna är även här kortklippta med väldigt litet eller ingen av stiften kvar. Den genomsnittliga färgstyrkan är högre än 220 USP. Den här kvalitén är lämplig för att koka saffransextrakt.

Pushali (P1): Mancha

Den här kvalitetsklassen är märkesflikarna förenade i grupper om två eller tre i slutet av stiften, där märkesflikarna övergår i blekt röd. Detta ger en något lägre färgstyrka på omkring 220-230 USP.

Den här kvaliteten på saffran lämpar sig utmärkt för presentförpackningar av olika slag.

Lång Pushali: Rio

Den här kvalitetsklassen är märkesflikarna klippta något längre än Pushali med maximum 10 mm av den gula delen av stiften.

Dasteh (C1): Bunch

Dasteh är originalkvaliteten i Iran. De flesta odlare är vana att skörda saffran i denna form där hela ståndarsträngen behålls. Olika kvalitetskategorierna I-IV produceras av dasteh beroende på hur mycket av det gula stiftet som lämnas kvar.

Vår Dasteh är av högsta kvalitet (C1) innehåller hela ståndarsträngen, med mindre gult och mera rött.

 

Saffran av samtliga kvaliteter finns tillgängliga som hela, grovmalt eller pulver.

FÖRPACKNINGSTYPER

Pars Saffron är det enda företag inom norden med ett komplett utbud av Saffransprodukter.

Vi tillhandahåller saffran i bulk dvs. 500 gr. och 1000 gr., samt olika förpackningsstorlekar och

kan även producera kundspecifika blandningar och förpackningar.

Pars Saffron AB

Snårvindevägen 85
165 74 Stockholm

Mobil: (+46) 739 - 817 937

 

 

Kontakt

Mobil: (+46) 739 - 817 937

Information: info[at]parssaffron.se

Order: order[at]parssaffron.se