Allmänna villkor: Skolklasser/lag och förening

Mellan Pars Saffron AB, nedan kallat PS och förening/lag/skola/skolklass nedan gemensamt kallade “Gruppen”, gäller dessa Allmänna villkor.

 

Gruppens villkor

Insamlingen ska ha som syfte att tjäna pengar till ett gemensamt mål, alltså inte till egna fickpengar. Gruppen ska ha utsett en kontaktperson som sköter kontakten och ansvarar för betalning gentemot PS.

 

Kontaktpersonens villkor

Skall vara myndig, 18 år eller äldre.
Tar personligt betalningsansvar för gruppens betalningar till PS.
Inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kontroll tas. Observera att kreditkontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar inte kontaktpersonen privat, såsom vid ansökan om lån etc.
Kontaktpersonen förbinder sig att läsa och följa PS´s villkor.
Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och PS´s godkännande.

 

Pars Saffrons skyldigheter

PS förbinder sig att ge försäljningsgruppen information och nödvändigt stöd under hela aktiviteten.
PS förbinder sig att leverera beställda varor. Om så ej sker ersätter PS försäljningsgruppens uteblivna förtjänst på de saknade varorna.
Vid fraktskador eller andra fel i leveransen förbinder sig PS att ersätta med fullgoda varor inom fem vardagar. Misslyckas PS med detta ersätts Gruppen förtjänsten för varan.
Om kunden vid reklamation önskar pengarna tillbaka ska PS utbetala ersättningen inom tio vardagar.

 

Betalningsvillkor

Betalning sker alltid per faktura ställd till kontaktpersonen. Tidsfristen för betalning är 14 dagar efter luciadagen dvs. den 13 december 2018. Sker inte betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta enligt lag.

 

Gruppens förtjänst/Vinst

Försäljningsgruppen förtjänst/vinst är skillnaden mellan Gruppens inköpspris (60 Sek/ask, inkl moms) och försäljningspris till kunden (100 Kr/ask). Pars Saffron tar inte ansvar för försäljningsgruppens egen redovisning av ersättningen.

 

Kontaktperson med flera beställda säljpaket

I det fall en kontaktperson beställt två säljpaket för två olika grupper, rekommenderar vi att ni inte slår ihop beställningarna till en order. Bättre är att ni kontaktar oss och så ordnar vi en lösning som passar båda parter.

 

Frakt

Leverans av beställda förpackningar är fraktfritt och sker enligt överenskommelse mellan PS och Gruppen. Vänligen se “Minsta möjliga beställning”.

 

Retur

Du har rätt att returnera osålda förpackningar. Detta ska göras så att lådorna levereras till PS senast på fakturans förfallodatum. Beställningsansvarige står för fraktkostnaden. PS drar av kostnaden för returnerade förpackningar och skickar en ny faktura som ersätter den första – dock med samma förfallodatum.

 

Observera att endast hela, obrutna förpackningar får returneras!

 

Mottagning av leverans

Beställningsansvarig åtar sig att kontrollera att leveransen är korrekt enligt följesedel. Om något avviker, skall reklamation göras till PS senast tre (3) dagar efter mottagen leverans.

 

Nöjd kund garanti

PS erbjuder Nöjd-kund-garanti vilket betyder att köparen har rätt att kontakta PS om de inte är nöjd med produkten och PS ersätter då köparen efter att köparen returnerat Saffransburken tillsammans med en beskrivning av varför köparen inte var nöjd med produkten.

 

Fource major

PS ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier etc. PS har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 1 månader, utan extra ersättning för Kunden. Efter 1 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.