VÄLKOMMEN TILL PARS SAFFRAN AB

Pars Saffran AB startades 2004 och är joint venture med ett stort företag som har över 60 års erfarenhet av odling, processhantering samt export av saffran till mer än 25 länder världen över. Vi kan därför påstå att Pars Saffran AB också har 60 års erfarenhet av saffransförsäljning som avspeglas i en genomgående hög kvalité i våra produkter.

INKÖPSPROCESS

För varje import kräver vi en lab-rapport för just den sändningen vilken skickas till kunden efter begäran. Om du frågar de flesta importörer vet de inte vad en spektrofotometri-rapport är. För att skydda dig själv och se till att din saffran är ren, säker och av utmärkt kvalitet måste du ha en spektrofotometri-rapport, som den du ser här. Vi har en rapport för varje import som täcker färg, arom, smak och renhet mm.

Läs mer om standarder gällande Saffran.

Mer Information

FÖRFALSKNINGER AV SAFFRAN

Saffran är en av de få saker som verkligen kan sägas vara värd sin vikt i guld. Det höga priset på saffran är skälet till återkommande förfalskningsförsök. Ofta påstås att vatten tillsätts för att öka vikten.
Olja eller glycerin har också använts vid förfalskning av saffran för att förbättra dess utseende och samtidigt öka vikten.

Läs mer om det mest vanliga saffranförvanskningar.

Mer Information


Hur man testar saffran: falsk vs äkta saffran

Äkta saffransfärg kommer från INSIDAN av pistillen som släpps ut långsamt och förblir "upphängd". Falsk saffran börjar släppa sin färg omedelbart eftersom färgämnen har lagts till på utsidan.

Förvaring av saffran:

Saffran ska förvaras i en ordentlig lufttät behållare på en sval, torr plats, borta från fukt och solljus. Undvik att placera saffran nära andra kryddor.

Faktorer som orsakar kvalitetsförlust i saffran

Hur du förvarar saffran har en avgörande inverkan på hållbarheten, dess kvalitet och egenskaper.

Temperatur, fukt, direkt ljus och lagringstid påverkar saffranens kvalitet och egenskaper inklusive färg (crocin), smak (pircocrocin) och aroma (safranal). Saffran utsätts för sådana faktorer, förlorar sin doft och egenskaper med tiden.

Saffran i lämplig förpackning lagrad under korrekta förhållanden behåller sin arom i tre till fem år, men färgen kommer att förbli densamma även efter det. Saffranförpackningen måste vara beständig mot fukt, lukt, gaser, ljus, mikroorganismer etc. Material som ofta används för saffranförpackningar är Metallburk, cellofan, acetatcellulosa, polyeten (PE), polystyren och polyvinylklorid.

VILKA LIVSEMEDEL ANSES VARA EN SUPERMAT?

Supermat

Supermat eller superlivsmedel är näringsrika livsmedel som anses vara fördelaktiga för hälsan och välbefinnandet.

Saffran sticker inte bara ut på grund av sin rika färg, smak och arom, utan på grund av dess medicinska egenskaper som har praktiserats i århundraden.

Saffran används över hela världen inte bara för sin unika smak vid matlagning, utan också som ett läkemedel eftersom den innehåller höga vitaminer och mineraler. Vitamin A, C-vitamin, folsyra, riboflavin, niacin och mangan, koppar och järn finns alla i saffran och hjälper till att upprätthålla ett starkt immunsystem.