DE FYRA PRINCIPERNA FÖR EKOLOGISKT JORDBRUK

Principerna för ekologiskt jordbruk är hälsa, ekologi, rättvisa och vård.

Princip för hälsa: Organiskt jordbruk bör upprätthålla och förbättra hälsan hos mark, växt, djur, människa och planet som en och odelbar.

Princip för ekologi: Ekologiskt jordbruk bör baseras på levande ekologiska system och cykler, arbeta med dem, efterlikna dem och hjälpa till att upprätthålla dem.

Princip för rättvisa: Organiskt jordbruk bör bygga på relationer som säkerställer rättvisa med hänsyn till den gemensamma miljön och livsmöjligheterna.

Princip för vård: Ekologiskt jordbruk bör hanteras på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt för att skydda nuvarande och framtida generations hälsa och välbefinnande och miljön.


EKOLOGISK SAFFRAN

Strikta regler från jord till bord


Ekologi, hälsa, vård och rättvisa är de fyra grundläggande principerna för ekologiskt jordbruk. I den ekologiska produktionen av saffran, som alla andra ekologiska produkter, måste den följa de fyra nämnda principerna.
Organisk saffranproducent mäter jordens fertilitet genom helt naturliga insatser och ersätter användningen av kemiska bekämpningsmedel med lämpliga agronomiska metoder. Förutom att ta hand om jordens och ekologin på gården kommer den också att ta hand om den slutliga produkten som konsumeras.
Markhälsa, växthälsa och slutligen hälsan hos konsumenter av ekologiska produkter är alla de frågor som en saffranbonde kommer att överväga genom genomförandet av organiska lagar och förordningar om alla intressenter.