VÅR SAFFRAN

Pars Saffran AB med egen produktion av saffransextrakt är det enda företag i Sverige med ett komplett utbud av saffransprodukter. Vi erbjuder kundspecifika förpackningar efter ert önskemål.

SAFFRANS KVALITETKLASSER

Här följer Pars Saffrans kvalitetsklasser för saffran

Negin Saffran

I den här kvalitetsklassen är märkesflikarna starka och helt fria från stift och en färgstyrka över 265 UPS.

Sargol Saffran

Det iranska saffran av den högsta kvaliteten är känt som “Sargol”. I Spanien används beteckningen “Coupé”.

Pushali Saffran

Den här kvalitetsklassen är märkesflikarna förenade i grupper om två eller tre i slutet av stiften, där märkesflikarna övergår i blekt röd.

Sargol (S): Coupé

Det iranska saffran av den högsta kvaliteten är känt som “Sargol”. I Spanien används beteckningen “Coupé”. Det innehåller enbart de röda märkesflikarna från saffranskrokusens pistiller och har därför en exklusiv arom, smak och färg. I kvaliteten Sargol separeras de röda märkesflikarna från stiftet före torkningsprocessen. Detta gör att saffranet behåller sin klara, röda färg och resulterar i en färgstyrka mellan 220 och 260. Sargol är tillgängligt i tre olika kvaliteter: Sargol (Negin), Sargol (S1) och Sargol (S2).


Sargol (N): Negin

I den här kvalitetsklassen är märkesflikarna starka och helt fria från stift. Märkesflikarna är därför korta med en färgstyrka på 260 USP eller högre. Detta är den bästa saffran som finns att tillgå.
ANALYS


Sargol (S1): Coupé

II den här kvalitetsklassen är märkesflikarna inte lika starka som hos saffran av kvalitet Negin. Märkesflikarna är även här kortklippta med väldigt litet eller ingen av stiften kvar. Den genomsnittliga färgstyrkan är mellan 220-240 USP.
ANALYS


Sargol (S2): Coupé 2

I den här kvalitetsklassen är kvalitén lägre än Sargol S1 och pistillerna kan vara sönderdelade. Märkesflikarna är även här kortklippta med väldigt litet eller ingen av stiften kvar. Den genomsnittliga färgstyrkan är högre än 200-220 USP. Den här kvalitén är lämplig för att koka saffransextrakt.
ANALYS

Pushali (P1): Mancha

Den här kvalitetsklassen är märkesflikarna förenade i grupper om två eller tre i slutet av stiften, där märkesflikarna övergår i blekt röd. Detta ger en något lägre färgstyrka på omkring 220-230 USP. Den här kvaliteten på saffran lämpar sig utmärkt för presentförpackningar av olika slag.
ANALYS


Saffran av samtliga kvaliteter finns tillgängliga som hela, grovmalt eller pulver.

 

 

 
 

FÖRPACKNINGSTYPER

Pars Saffron är det enda företag inom norden med ett komplett utbud av Saffransprodukter.
Vi tillhandahåller saffran i bulk dvs. 500 gr. och 1000 gr., samt olika förpackningsstorlekar och kan även producera kundspecifika blandningar och förpackningar.